TIMOCOM ima sve veću mrežu partnera sa kojima ima uspešnu saradnju zasnovanu na poverenju. Od stručnosti na kojoj se zasniva ova strateška saradnja profitiraju posebno naši klijenti.

Izbor naših partnera