TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.

„Sa proverenim pružaocima usluga naša roba pouzdano stiže na odredište.“

Josten International B.V., Geert Josten, Direktori, TIMOCOM ID: 277454

Na registraciju
Za industriju i trgovinu – TC eBid®

„Mi ne znamo za probleme sa praznim vozilima – naše dugoročne naloge oglašavamo na TIMOCOM platformi za transport.“

V.S.T. d.o.o., Valentina Šintić, Pomoćnik direktora, TIMOCOM ID: 2026

Na registraciju
Za industriju i trgovinu – TC eBid®

„Zahvaljujući tenderima za ugovornu logistiku uvek pronalazimo pravog pružaoca usluga bez obzira na odredište u Evropi.“

Dal Ferro Trasporti S.r.l., Jody Dal Ferro, Disponent, TIMOCOM ID: 14662

Na registraciju
Za industriju i trgovinu – TC eBid®

Pronađite poslovnog partnera vrednog poverenja za Vaše transportne tendere

Sa rešenjem za tendere na našoj transportnoj platformi možete pronaći odgovarajućeg pružaoca usluga za transporte koji se ponavljaju. Korišćenjem donjih filtera možete steći uvid u to koliko preduzeća potencijalno dolazi u obzir kao ugovorni partneri za Vaše izabrane relacije.

Isečak trenutnih tendera

Od/Do

Rečnik transporta – Odgovori na pitanja na temu transporta

Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.