Preko polja Unos tereta i Pregled ponuda tereta možete da nađete i ponudite sve vrste tereta. Kao nalogodavac pokušajte što detaljnije da opišete Vašu pošiljku u smislu veličine, vrste, težine, polaznog i odredišnog mesta. Na taj način onima koji traže terete olakšavate da prepoznaju vlastite potrebe i brže će Vas kontaktirati. Oni koriste popis unutar pretrage za terete kako bi za dostupni tovarni prostor brzo pronašli odgovarajući teret. Nalogoprimci klikom na ponudu dobijaju prikazane i Vaše kontaktne podatke, pa kao potencijalni ugovorni partner mogu s Vama odmah stupiti u kontakt.