TIMOCOM Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.

TIMOCOMovi paušalni paketi

Jednostavno prilagodite obim usluga transportne platforme svojim potrebama uz pomoć TIMOCOMovih paušalnih paketa. Kao novi klijent možete testirati TIMOCOM do četiri nedelje besplatno, svejedno za koji paušalni paket se odlučite.

 

Pronalaženje i ponuda tovara / tovarnog prostora

Dodela naloga

Prihvatanje naloga

Upravljanje nalozima

Postavljanje upita za transport

Dobijanje upita za transport

Praćenje kretanja i pronalaženje lokacije vozila

Izračunavanje rute i funkcija kalkulacije

Dobijanje dugoročnih naloga

Raspisivanje tendera za dugoročne naloge

Pronalaženje i ponuda slobodnih skladišnih površina

Uključen broj pristupa

Pronalaženje i ponuda tovara / tovarnog prostora

Dodela naloga

Prihvatanje naloga

Upravljanje nalozima

Dobijanje upita za transport

Praćenje kretanja i pronalaženje lokacije vozila

Izračunavanje rute i funkcija kalkulacije

Dobijanje dugoročnih naloga

Pronalaženje i ponuda slobodnih skladišnih površina

Uključen broj pristupa

3

Pronalaženje i ponuda tovara / tovarnog prostora

Dodela naloga

Prihvatanje naloga

Upravljanje nalozima

Dobijanje upita za transport

Praćenje kretanja i pronalaženje lokacije vozila

Izračunavanje rute i funkcija kalkulacije

Dobijanje dugoročnih naloga

Raspisivanje tendera za dugoročne naloge

Pronalaženje i ponuda slobodnih skladišnih površina

Uključen broj pristupa

3

Pronalaženje i ponuda tovara / tovarnog prostora

Dodela naloga

Prihvatanje naloga

Upravljanje nalozima

Postavljanje upita za transport

Dobijanje upita za transport

Praćenje kretanja i pronalaženje lokacije vozila

Izračunavanje rute i funkcija kalkulacije

Dobijanje dugoročnih naloga

Pronalaženje i ponuda slobodnih skladišnih površina

Uključen broj pristupa

3

Pronalaženje i ponuda tovara / tovarnog prostora

Dodela naloga

Prihvatanje naloga

Upravljanje nalozima

Postavljanje upita za transport

Dobijanje upita za transport

Praćenje kretanja i pronalaženje lokacije vozila

Izračunavanje rute i funkcija kalkulacije

Dobijanje dugoročnih naloga

Raspisivanje tendera za dugoročne naloge

Pronalaženje i ponuda slobodnih skladišnih površina

Uključen broj pristupa

3

Uključujući Business Messenger, Registar firmi, individualno uputstvo i podršku na maternjem jeziku.

Uzmite svoj uspeh u svoje ruke. Ceo TIMOCOM preko aplikacije!*

Sada preuzmite besplatno

*Za korišćenje preko mobilnog uređaja mora biti registrovan jedan fiksni kompjuter. Za svaki sledeći uređaj potreban je dodatni TIMOCOM Account.

Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.