Sa rešenjem za tendere na našoj transportnoj platformi možete kao nalogoprimac da učestvujete na tenderu za ponavljajuće transporte. Ukoliko se preduzeće koje je raspisalo tender odlučilo za Vas, imaćete ne samo dugoročni ugovor za transport, već moguće i stalnog nalogodavca. U donjem pregledu tendera može se steći grub uvid u ponudu širom Evrope.