TIMOCOM klijent od 2012. / TIMOCOM ID: 218298 / Špediter

"TIMOCOM za nas predstavlja veliku pomoć u poslovanju jer smo s njim skratili vreme koje nam je potrebno za upoznavanje pojedinih tržišta i partnera, skratili smo vreme u pronalasku kako tereta tako i prevoznika, a uz sve to nam je i omogućeno znatno smanjenje rizika naplate naših usluga."

Branimir Bogdan
Izvršni direktor

Ricardo d.o.o.
do vrha

Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame. Saznajte više