Saopštenja za medije

Ovde ćete naći aktuelne informacije za medije o različitim temama u vezi sa preduzećem TIMOCOM, našim klijentima, kao i o branši.

Erkrath, 20.04.2015 – Kvalitet kao i kvantitet su već 18 godina najveći prioritet firme TimoCom. Ovo se ne vidi samo u tehničkom već i u preduzetničkom napretku kompanije koja se bavi pružanjem IT usluga. I zato ne čudi što je softversko preduzeće sa najvećom platformom za transport u Evropi i pripadajućim proizvodima i uslugama poslednjih godina postalo lider na tržištu. Ovom uspehu je bez sumnje mnogo doprinelo preko 100.000 korisnika koji svakodnevno pristupaju 450.000 ponuda tovara i tovarnog prostora. Koliko su ključna rešenja za pojedinačne ili zbirne računice nečijeg uspeha u poslovanju posetioci ovogodišnjeg sajma transporta i logistike u Minhenu mogu da se uvere i sami.

dalje >

Erkrath/Beograd, 26.03.2015. – A pobednik je: TimoCom. Proizvođaču softvera je odato priznanje za doprinos u regionu južne Evrope nagradom „Brand Leader Award“. Na osnovu dugogodišnjeg poznavanja branše i kontinuiranog razvoja inovativnih IT usluga, odbor 2. konferencije o transportu i logistici TIL 2015 ove godine je nagradu u kategoriji „IT services in transport industry“ dodelio kompaniji srednje veličine sa sedištem u Nemačkoj.  

dalje >

Erkrat, 13.03.2015. Budućnost logistike odlikuje tehnološki razvoj koji uslovljava rast automatizacije i umrežavanja. Ovo je prepoznao i kreator berze tereta TimoCom i poželeo da kreira onlajn tržište orijentisano ka budućnosti, na kome pružaoci transportnih usluga mogu da se razvijaju na bezbedan, efikasan i procesima podržan način. Da bi ostvarila ovaj cilj, IT kompanija je preduzela sledeći logičan korak i otvorila berzu tereta TC Truck&Cargo® za klijente iz oblasti proizvodnje i trgovine u čitavoj Evropi. Još uvek postoji ključno ograničenje: Preduzeća koja otpremaju robu imaju mogućnost da postave teret na berzi i pretražuju vozila. Ova grupa klijenata nema mogućnost da pretražuje teret i unosi vozila.

dalje >

Iskrenost, iskustvo i razvoj. To su tri važna činioca koji su zaslužni za uspeh španskog logističkog diva Carreras. Moraju se imati i dobre „veze“ i to u dvostrukom smislu. Preduzeće već dugi niz godina uspešno sarađuje sa ponuđačem berze tereta kompanijom TimoCom. Sada je preko interfejsa TC Connect uspostavljena još jedna uspešna veza. Zahvaljujući njemu, mnoge ponude za tovar i tovarni prostor iz sistema kompanije Carreras prenose se u samo jednom koraku na vodeću na tržištu berzu tereta. Za dispečere to pre svega znači: značajno pojednostavljivanje svakodnevnog rada, uštedu vremena i time veću produktivnost.

dalje >

Erkrat, 29.01.2015. – Ponuđač vodeće berze tereta na tržištu Evrope i dalje ima čvrsto tlo pod nogama i beleži uspešnu 2014. godinu. Visoke prihodne cifre TimoCom Soft- und Hardware GmbH duguje prvenstveno sve većem broju klijenata, koji ne cene samo veliku ponudu tovara i tovarnih prostora. U protekloj godini za dobru situaciju u svim oblastima poslovanja IT preduzeća zaslužni su i uvođenje mobilnog pristupa, sve veći broj ponuđača iz oblasti telematike i stabilna ponuda dugoročnih tendera. I u 2015. godini proizvođač softvera gleda u budućnost sa jednakim optimizmom. Svakom učesniku u transportnom lancu i u tekućoj godini treba da se ponudi kvalitet proizvoda koji želi. 

dalje >

Erkrat, 19.01.2015 – IT kompanija TimoCom je na IAA 2014. u Hanoveru predstavila mogućnost pristupa aplikacijama preko mobilnih uređaja, pa sada klijenti mogu da se uloguju u sve aplikacije na koje su pretplaćeni i dok su na putu. Sada pružalac usluga pravi bilans za transportnu branšu.

dalje >

Erkrat, 08.01.2015 – Ista procedura kao svake godine – tako bi se mogle opisati generalne tendencije u Transportnom barometru kompanije TimoCom. Direktno poređenje sa 2013. godinom jasno pokazuje: Udeo tereta na ukupnom tržištu transporta ostaje u 4. kvartalu uslovljen tržištem i ispod proseka na odnosu od 45:55.

dalje >

Erkrat, 06.01.2015 – Princip trgovine je star koliko i samo čovečanstvo: Onaj ko nešto kupi, mora to i da plati. Ali šta se dešava kada uplata nema i dužnik kasni sa izmirivanjem dugovanja? Sem toga poverenik računa na svoj novac. Bilo da se računi ne plaćaju ili se plaćaju prekasno, preduzeća mogu i sama brzo da se nađu u finansijskim teškoćama. Ako je situacija hitna, nezavisan servis za naplatu može da pomogne svojim profesionalnim upravljanjem potraživanjima. To je najčešće slučaj kada se oštećena strana obraća servisu za naplatu da bi situaciju rešila u svoju korist. I firma Agrorit d.o.o. sa sedištem u srpskim Melencima imala je iskustva sa ovakvom situacijom. Kao i mnoga druga preduzeća u okolnim balkanskim zemljama, rukovodilac transporta Nedeljko Mijatov je siguran: „Pre nego što se odlučimo za komplikovane, dugotrajne i skupe sudske postupke, oslanjamo se na CashCare kompanije TimoCom.“

dalje >

Еркрат, 06.01.2015 - Основниот принцип во трговијата е стар колку и самото човештво:  Кој нешто купува, мора и да плати за истото.

Но што се случува кога нема уплата или должникот доцни со плаќањето? Секако, на доверителот му се потребни парите. И ако фактурите не се платат или се платат со задоцнување, многу брзо можат фирмите да се најдат во финансиски тешкотии. Ако дојде до сериозен случај, може да помогне независна услуга за наплата на долгови со професионално управување на долговите. Таа има најголема можност, да ги расчисти за оштетениот непријатните случаеви на наплата на долгови. Така на пример, тоа искуство го има направено  и фирмата Агрорит д.о.о со седиште во Меленци, Србија. Како и кај многу други фирми од соседните балкански држави, и транспорт менаџерот Недељко Мијатов е уверен дека: „Пред да го избереме комплицираниот, долгиот и скапиот пат преку судовите, се потпираме на TimoCom CashCare."

dalje >

Kontakt za medije

+49 211 88 26 69 53

+49 211 88 26 59 24

presse@timocom.com

do vrha

Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame. Saznajte više