TimoCom: Trgovinski rat sa SAD za sada ne utiče na transportno tržište u EU

Tražnja tovarnog prostora ostaje na konstantno visokom nivou

Objavi na ...
27.07.2018

Erkrat, 27.07.2018. godine – Trgovinski rat sa SAD do sada ne pokazuje nikakav uticaj na iskorišćenost kapaciteta transportnih preduzeća u Evropi. Iako je Komisija EU svoj procenjeni rast za 2018. godinu zbog carinskog konflikta trenutno smanjila na 2,1 procenat (prognoza iz maja: 2,3%), tražnja za tovarnim prostorom mesec dana nakon uvođenja američkih kaznenih carina ostaje na konstantno visokom nivou. To dokumentuje TimoCom-ov transportni barometar, indikator razvoja drumskog prevoza robe u Evropi.

Objavi na ...

Dobra ekonomska situacija obezbeđuje višak ponude tovara

„Ne primećuje se velika panika, tržište ne pokazuje nikakvu reakciju“, komentariše aktuelne brojke za drugi kvartal 2018. godine Gunnar Gburek, potparol TimoCom-a. Na taj način stalno dobra ekonomska situacija preduzeća u Nemačkoj i evro zoni i dalje obezbeđuje veliki višak ponude tovara na transportnom tržištu. Uticaj politike SAD koja je od juna uvela kaznene carine na čelik i aluminijum iz EU se u poslednje četiri nedelje drugog kvartala ne primećuje.

 

U periodu od aprila do juna u proseku su na svakih 76 ponuda tovara korisnika najveće evropske transportne platforme dolazile 24 ponude tovarnog prostora. To tačno odgovara slici koja je već u prvom kvartalu ove godine upućivala na izuzetno visoku tražnju za tovarnim prostorom. „Kriva je sve ravnija i postaje prava linija“, opisuje Gburek konstantno kretanje. Do 750.000 ponuda tovara i tovarnog prostora se dnevno postavi na TimoCom širom Evrope.

Odnos tovara i tovarnog prostora je pre dve godine još uvek bio ujednačen

Već u prethodnom periodu ove godine odnos ponude i tražnje se sa 70:30 kretao na relativno sličnom nivou. Pre dve godine je to izgledalo drugačije: 2016. godine odnos ponude tovara prema slobodnom tovarnom prostoru u drugom kvartalu je sa 52:48 procenata bio prilično ujednačen.

 

Transportni kapaciteti su bili i ostaju knap

Šta ove brojke znače za industrijska i trgovinska preduzeća u Evropi koja svoje sve veće količine robe moraju izneti na puteve kako bi zadovoljili svoje kupce? „Transportni kapaciteti su bili i ostaju knap“, kaže Gburek. Ova situacija se ad hoc može rešiti samo tako što će se izbegavati prazne vožnje i što je moguće bolje koristiti postojeći resursi. „Posebno u periodu deficita vreme stajanja i čekanja na rampama industrijskih i trgovinskih preduzeća se mora dalje optimizovati.“ I pored toga što Komisija EU još uvek vidi rizik od dalje eskalacije protekcionističkih mera vlade SAD, transportno tržište u EU će sledećih meseci i dalje biti obeleženo viškom tražnje, prognozira TimoCom-ov potparol.

do vrha

Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame. Saznajte više