TimoCom Logo

JavaScript je onemogućen u Vašem pregledniku.

Time se smanjuje funkcionalnost ove web stranice. Kako bi se povećao opseg korišćenja i udobnosti, molimo aktivirajte privremeno JavaScript u podešavanjima Vašeg preglednika.
 

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa
(svaki dodatni pristup 10 €)

Pronaći i ponuditi slobodne skladišne površine

Pronaći i ponuditi tovarni prostor

Pronaći i ponuditi tovar

Dobiti dugoročne naloge

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Praćenje vozila

Izračunavanje rute i funkcije kalkulacije

Aplikacija Transportni barometar

besplatno

Vaše prednosti:

 • Potpuni pristup Vašem TimoCom-nalogu i na putu
 • Mogućnost trenutnog reagovanja na poslovne mogućnosti i to u bilo kom trenutku
 • Pronalaženje tovara i nuđenje tovarnog prostora
 • Zahvaljujući GPS lociranju vozila budite uvek obavešteni o tome gde se Vaša vozila nalaze, bez obzira na to gde ste
 • Davanje ponuda na tenderima, kada god to želite
 • Ponudite fleksibilno skladišta i brzo nađite slobodna skladišta
 • Uspostavite kontakte zahvaljujući profilima preduzeća za transport i logistiku u TC Profile®

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa

1

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Praćenje vozila

Izračunavanje rute i funkcije kalkulacije

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa

2

Pronaći i ponuditi slobodne skladišne površine

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Praćenje vozila

Izračunavanje rute i funkcije kalkulacije

Topseller

Pro Bidder

149,90 €*

mesečno

Do preuzimanja

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa

3

Pronaći i ponuditi slobodne skladišne površine

Pronaći i ponuditi tovarni prostor

Pronaći i ponuditi tovar

Dobiti dugoročne naloge

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Praćenje vozila

Izračunavanje rute i funkcije kalkulacije

 

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa
(svaki dodatni pristup 10 €)

Pronaći i ponuditi slobodne skladišne površine

Pronaći i ponuditi tovarni prostor

Pronaći i ponuditi tovar

Dobiti dugoročne naloge

Raspisati dugoročne naloge

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Praćenje vozila

Izračunavanje rute i funkcije kalkulacije

Aplikacija Transportni barometar

besplatno

Vaše prednosti:

 • Potpuni pristup Vašem TimoCom-nalogu i na putu
 • Mogućnost trenutnog reagovanja na poslovne mogućnosti i to u bilo kom trenutku
 • Pronalaženje tovara i nuđenje tovarnog prostora
 • Zahvaljujući GPS lociranju vozila budite uvek obavešteni o tome gde se Vaša vozila nalaze, bez obzira na to gde ste
 • Davanje ponuda na tenderima, kada god to želite
 • Ponudite fleksibilno skladišta i brzo nađite slobodna skladišta
 • Uspostavite kontakte zahvaljujući profilima preduzeća za transport i logistiku u TC Profile®

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa

1

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Praćenje vozila

Izračunavanje rute i funkcije kalkulacije

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa

2

Pronaći i ponuditi slobodne skladišne površine

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Praćenje vozila

Izračunavanje rute i funkcije kalkulacije

Topseller

Pro Bidder

149,90 €*

mesečno

Do preuzimanja

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa

3

Pronaći i ponuditi slobodne skladišne površine

Pronaći i ponuditi tovarni prostor

Pronaći i ponuditi tovar

Dobiti dugoročne naloge

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Praćenje vozila

Izračunavanje rute i funkcije kalkulacije

Pro Tenderer

149,90 €*

mesečno

Do preuzimanja

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa

3

Pronaći i ponuditi slobodne skladišne površine

Raspisati dugoročne naloge

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Praćenje vozila

Izračunavanje rute i funkcije kalkulacije

Premium

umesto 299,80

274,90 €*

mesečno

Do preuzimanja

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa

3

Pronaći i ponuditi slobodne skladišne površine

Pronaći i ponuditi tovarni prostor

Pronaći i ponuditi tovar

Dobiti dugoročne naloge

Raspisati dugoročne naloge

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Praćenje vozila

Izračunavanje rute i funkcije kalkulacije

 

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa
(svaki dodatni pristup 10 €)

Pronaći i ponuditi slobodne skladišne površine

Pronaći tovarni prostor

Nuditi tovar na spot tržištu

Raspisati tendere za dugoročne naloge

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Pratiti vozila nalogoprimca

Aplikacija Transportni barometar

besplatno

Vaše prednosti:

 • Potpuni pristup Vašem TimoCom-nalogu i na putu
 • Mogućnost trenutnog reagovanja na poslovne mogućnosti i to u bilo kom trenutku
 • Pronalaženje tovara i nuđenje tovarnog prostora
 • Zahvaljujući GPS lociranju vozila budite uvek obavešteni o tome gde se Vaša vozila nalaze, bez obzira na to gde ste
 • Davanje ponuda na tenderima, kada god to želite
 • Ponudite fleksibilno skladišta i brzo nađite slobodna skladišta
 • Uspostavite kontakte zahvaljujući profilima preduzeća za transport i logistiku u TC Profile®

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa

1

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Pratiti vozila nalogoprimca

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa

2

Pronaći i ponuditi slobodne skladišne površine

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Pratiti vozila nalogoprimca

Pro Tenderer

149,90 €*

mesečno

Do preuzimanja

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa

3

Pronaći i ponuditi slobodne skladišne površine

Pronaći tovarni prostor

Raspisati tendere za dugoročne naloge

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Pratiti vozila nalogoprimca

Topseller

Premium

umesto 299,80

274,90 €*

mesečno

Do preuzimanja

Do 4 nedelje besplatnog testiranja

Uključujući broj pristupa

3

Pronaći i ponuditi slobodne skladišne površine

Pronaći tovarni prostor

Nuditi tovar na spot tržištu

Raspisati tendere za dugoročne naloge

Podrška na maternjem jeziku

Individualno uvođenje u program

Usluga TimoCom Assist

Biznis-Messenger

Proširenje poslovnih kontakata

Pratiti vozila nalogoprimca

* + Jednokratna naknada za priključak u visini od 175 €

Imate li pitanja? Naša korisnička podrška će Vam rado pomoći.

+49 211 88 26 24 00
+49 211 88 26 24 00

Uzmite svoj uspeh u svoje ruke. Ceo TimoCom preko aplikacije!*

Sada preuzmite besplatno

*Za korišćenje preko mobilnog uređaja mora biti registrovan jedan fiksni kompjuter. Za svaki sledeći uređaj potreban je dodatni TimoCom Account.

Rečnik transporta – Odgovori na pitanja na temu transporta

Slažem se sa tim da ova strana upotrebljava kolačiće (Cookies) za analize, lične sadržaje i reklame.